ALMUS DİKİLİ DUYURULAR

Duyuru

Bağlı bulunduğumuz S.S. Baş-kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği aracılığı ile Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden almış olduğumuz arazinin 1/5000 lik ve 1/1000 lik Nazım İmar Palanları Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Gölbaşı Belediyesi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Parselasyon işleri bitirilip,  Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Gölbaşı Belediyesi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdikten sonra, kadastro işlemleri tamamlanacak ve kuralar çekilerek kooperatifleri yerleri belirlenecektir.

 

Bu gün itibari ile bağlı bulunduğumuz Birliğin uhdesinde yaklaşık 3500 villa ve 3500 çok katlı olmak üzere 7000 konutluk arazi ile Sosyal ve kültürel alanlarla, ticaret merkezleri, benzinlik alanı, özel eğitim alanları gibi rant getirici mülkiyetler bulunmaktadır.  Bunun yanında ise Birliğe bağlı kooperatiflerin 2.945 üyesi bulunmaktadır.  Bir başka deyişle, her üyenin yaklaşık 2.200 m2 arazisi ve rant getirici alanlarda ise ortaklığı bulunmaktadır.

 

Ortağı bulunduğumuz Gölbaşı Yaylabağ Projesinin öncelikle kat karşılığı yapım şekliyle hayata geçirilmesi düşünülmektedir. Bununla ilgili çalışmalarda devam etmektedir.  Bir netice alındığında sonuç siz değerli üyelerimize bildirilecektir.


 
Hayırlı Olsun

Yeni Web Siteniz Hayırlı Olsun


 

Genel Kurul Sonuç Duyurusu

SAYI   :ADKYK.ORT.0.A.23/23                      30.06.2014

KONU : Genel Kurul Sonuçları

 

 

Sayın  Ortağımız,

 

Bağlı bulunduğumuz SS. Baş-kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliğinin 2013 Yılı olağan Genel kurulu yapılması beklenilmiş ve Birlik 2013 Yılı olağan Genel kurulunu 14.06.2014 tarihinde  yaptığı için, Kooperatifimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu  21 HAZİRAN 2014  tarihinde Cumartesi günü saat 15.20’ de G.M.K Bulvarı No:14 /20 Demirtepe-Kızılay / ANKARA adresinde yapılmıştır.

 

Birliğin Genel Kurlunda;

 

1.       Birlik aidatlarının, Kooperatif Villa arsası tahsis sayılarına göre 150,00 TL(Yüzeli) olarak alınmasına,

2.       Aidatını zamanında ödemeyen kooperatiflere uygulanacak gecikme cezası oranının % 1 olarak devam etmesine,

3.       Kat Karşılığı çözüm alternatiflerine göre, Anahtar teslimi kat karşılığı sözleşme imzalamak için ilgili firmaların finans belgelerinin finans kuruluşlarından onayı alındıktan sonra, komisyonlarda görüşülerek sözleşme imzalanmasına, Kat karşılığı kati sözleşme aşamasında, sözleşme yapılacak firmaların katılım bedeli talep etmesi halinde üye başına 100.000,00 (Yüzbin) TL’ye kadar borçlandırmaya,

4.       Şerefiye mahsuplaşma işleminin 01.08.2014 tarihinden başlayarak 12 eşit taksitte ödenmesine,

Karar verilmiştir.

 

Kooperatifimizin Genel Kurulda ise;

 

1.       Kooperatifimiz üyelerinin ödeyeceği aidat tutarı Temmuz / 2014 tarihinden itibaren bir sonraki Genel Kurula kadar Aylık 250,00 (ikiyüzelli)TL olmasına,

 

2.       Aidatını süresinde ödemeyenlerden Aylık % 2 gecikme cezası uygulanmasının devamı,

 

 

Hususlarında yönetim kurulumuza yetki verilmiştir.

 

Bilgileriniz ve gereğini rica ederiz.

               YÖNETİM KURULU  ADINA

                  Cemalettin YURDAKUL              Cemal YAVUZ

                       Muhasip Üye                              Başkan

                                                                                     

                                 

 

Hava Durumu

Ankara
-1...+8° C
İstanbul
+5...+9° C
İzmir
+4...+16° C

Döviz Bilgileri

S.S. ALMUS DİKİLİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Fidanlık Mahallesi Tuna Caddesi No:26/13 Yenişehir Çankaya /ANKARA | Telefon: 0(312) 433 10 82 – 83
E-Posta: almus
@almusdikilikyk.com 

Site Yönetim Programı Arne Bilgisayar Tarafından Sağlanmaktadır.