ALMUS DİKİLİ DUYURULAR

Duyuru

Bağlı bulunduğumuz S.S. Baş-kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği aracılığı ile Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden almış olduğumuz arazinin 1/5000 lik ve 1/1000 lik Nazım İmar Palanları Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Gölbaşı Belediyesi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Parselasyon işleri bitirilip,  Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Gölbaşı Belediyesi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdikten sonra, kadastro işlemleri tamamlanacak ve kuralar çekilerek kooperatifleri yerleri belirlenecektir.

 

Bu gün itibari ile bağlı bulunduğumuz Birliğin uhdesinde yaklaşık 3500 villa ve 3500 çok katlı olmak üzere 7000 konutluk arazi ile Sosyal ve kültürel alanlarla, ticaret merkezleri, benzinlik alanı, özel eğitim alanları gibi rant getirici mülkiyetler bulunmaktadır.  Bunun yanında ise Birliğe bağlı kooperatiflerin 2.945 üyesi bulunmaktadır.  Bir başka deyişle, her üyenin yaklaşık 2.200 m2 arazisi ve rant getirici alanlarda ise ortaklığı bulunmaktadır.

 

Ortağı bulunduğumuz Gölbaşı Yaylabağ Projesinin öncelikle kat karşılığı yapım şekliyle hayata geçirilmesi düşünülmektedir. Bununla ilgili çalışmalarda devam etmektedir.  Bir netice alındığında sonuç siz değerli üyelerimize bildirilecektir.


 
Hayırlı Olsun

Yeni Web Siteniz Hayırlı Olsun


 

Genel Kurul Sonuç Duyurusu

SAYI   :ADKYK.ORT.0.A.21 /25        TARİH :       08.07.2013                                                                                       
KONU : Genel Kurul Sonuçları
 
 
Sayın Ortağımız,
 
Bağlı bulunduğumuz SS. Baş-kent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliğinin 2012 Yılı olağan Genel kurulu yapılması beklenilmiş ve Birlik 2012 Yılı olağan Genel kurulunu 22.06.2013 tarihinde yaptığı için, Kooperatifimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurulu 29 HAZİRAN 2013 tarihinde Cumartesi günü saat 15.20’ de G.M.K Bulvarı No:14 /20 Demirtepe-Kızılay / ANKARA adresinde yapılmıştır.
 
Birliğin Genel Kurlunda;
 
1.       Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanının imar ve parselasyon planları ilgili kurumlarca onaylanıp yürürlüğe girdiği,
2.       İmar Tapularının alındığı,
3.       Alt yapı projelerinden yol, Elektrik, sinyalizasyon, Telekom projeleri onaylanıp yürürlüğe girdiği,
4.       Su ve kanalizasyon projelerinin de hazırlanarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğüne verildiği,
5.       2013 faaliyet döneminde inşaat ruhsatlarının alınarak konutların kat karşılığında bir yükleniciye
      verileceği,
Hususlarında bilgi verilmiştir.
6.       Genel kurulda şerefiye kıstasları belirlenerek – 14 ile + 14 arasında puanlama yapılması ve her puan için 900 (dokuzyüz) TL: uygulanması, + değerdeki şerefiyeli yerlerdekilerin - değerdeki parsellere şerefiye bedeli ödemesine,
7.        19 Ekim 2013 tarihinde kura çekilerek kooperatiflerin yerlerinin belirlenmesine,
Karar verilmiştir.
 
Kooperatifimizin Genel Kurulda ise;
 
1.       Kooperatifimiz üyelerinin ödeyeceği aidat tutarı Temmuz / 2013 tarihinden itibaren bir sonraki Genel Kurula kadar Aylık 1.000,00 ( bin)TL olmasına,
 
2.       Aidatını süresinde ödemeyenlerden Aylık % 2 gecikme cezası uygulanmasının devamına
 
3.       Daha önceki genel kurullarda alınan yetkilere ilaveten,
 
a)       Yönetim Kurulumuzun kura çekimine katılması ve şerefiye bedellerinin ödenmesi veya alınması,
 
b)       Gerekmesi halinde, kura sonrası belirlenen kooperatifimize ait parsellerle, diğer kooperatiflerin parselleri arasında takas yapılması,
 
Hususlarında yönetim kurulumuza yetki verilmiştir.
 
Bilgileriniz ve gereğini rica ederiz
                    YÖNETİM KURULU ADINA
Cemalettin YURDAKUL                       Cemal YAVUZ
                 Muhasip Üye                                     Başkan
                                                                                     
                                 

 

Hava Durumu

Ankara
-1...+8° C
İstanbul
+5...+9° C
İzmir
+4...+16° C

Döviz Bilgileri

S.S. ALMUS DİKİLİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Fidanlık Mahallesi Tuna Caddesi No:26/13 Yenişehir Çankaya /ANKARA | Telefon: 0(312) 433 10 82 – 83
E-Posta: almus
@almusdikilikyk.com 

Site Yönetim Programı Arne Bilgisayar Tarafından Sağlanmaktadır.